ویدئوهای برچسب: «قهرمانانش»


  • خیلی خوشحال هستم #شیعه ام  خیلی خوشحال هستم #ایرانی ام خیلی خوشحال هستم تو سرزمینی زندگی میکنم که قهرمانانش فقط تو فیلم ها و سریال ها نیستن  واقعی هستن  حقیقی هستن  قهرمانانش #هالیوودی نیستن  قهرمانانش جلوه های ویژه نیستن  قهرمانانش ساخته دست کارگردان نیستن  قهرمانانش واقعی هستن واقعی  و یکی از این قهرمان ها #قاسم_سلیمانی هست  که من خیلی دوسش دارم …