ویدئوهای برچسب: «نقطه،»


  • نقطه گذاری در زبان انگلیسی بخش مهمی از نگارش درست را تشکیل می دهد. اگر بدانیم هر نشانه نگارشی را کجا به کار ببریم، نوشته خود را به طور ملاحظه ای بهبود بخشیده ایم. در این ویدئو محل قرار گیری نشانه هایی مانند نقطه، علامت سوال و علامت تعجب توضیح داده شده است. دیدن آن را از دست ندهید. مطالب مشابه :  اشتباهات معمول در نامه نگاری به انگلیسی بیان ایده های متضاد در یک جمله قوانین ساده برای بهبود املای انگلیسی هوشمندانه نوشتن …