ویدئوهای برچسب: «matter»

  • توسط: ورزشی ها

    دوچرخه و دوچرخه سواری : Does Saddle Height Really Matter? | GCN Does Science  
  • توسط: ورزشی ها

    دوچرخه و دوچرخه سواری : Does Crank Length Matter? GCN Does Science  
  • توسط: ورزشی ها

    دوچرخه و دوچرخه سواری : Does Average Speed Matter? | Ask GCN Anything Cycling  

  • اصطلاح no matter در انگلیسی به چه معنی است؟ در چه مواقعی به کار می رود؟ برخی اصطلاحات در زبان انگلیسی دارای کاربرد زیادی در مکالمه های روزانه هستند. عبارت no matter از جمله این اصطلاحات است که توسط بسیاری از مردم استفاده می شود. اما معنی دقیق آن چیست و در چه زمانی استفاده می شود؟ ویدئو را ببینید، به دانش زبان انگلیسی خود اضافه کنید و در مکالماتتان از آن استفاده کنید. مطالب مشابه : اصطلاحات پایه انگلیسی :ابراز ترس ها و نگرانی اصلاحات پایه انگلی…