ویدئوهای برچسب: «دسرفرانسوی»

  • توسط: hebe

    ~~غذایی که آموزش داده میشود به اتریشی پالاچینکن وبه انگلیسی کرپ گفته میشودکه کرپ واژه فرانسوی است است.کرپها درفرانسه بسیار رایجند(مخصوصا درایام عید) و یاباطعم شور هستند که به عنوان غذای اصلی استفاده میشوند ویابا طعم  شیرین هستند که به عنوان دسر استفاده میشوند. کرپی که دراین فیلم آموزش داده مشود کرپ شیرین است ومیشودازآن برای صبحانه ویا دسر استفاده کرد.تهیه این کرپ کار بسیار ساده ای است وسریع درست میشود.ازسوی دیگر مواد لازم برای پخت آن در بیشتر خان…
  • ویدیوی مرتبط