ویدئوهای برچسب: «panels»


  • آموزش استفاده از اسپلینگ و ااصلاح و همچنین  اضافه کردن پانل ها در پروژه انیمیشن تیری دیمکس شما یاد می گیرید که چگونه از اسپلینگ استفاده کنید یا اینکه یک پانل در 3D MAX اضافه کنید