ویدئوهای برچسب: «خطBuilding»


  • فیلم آموزش ساخت ساختمان جفت قدرت با نقطه و خط برای تولید انیمیشن Building the power coupling with splines in 3d amx