ویدئوهای برچسب: «Goldstar»


  • استابلایزر ( تثبیت کننده ولتاژ ): سیستم واریابلی - مجهز به سرو موتور با زمان تصحیح ولتاژ کم تر از ۰/۵ ثانیه و دقت %۱ ، نمایشگر LCD جهت نمایش و ولتاژ ورودی و خروجی ، چریان و بار مصرفی ، خطای سیستم ترانس اتوماتیک ( محافظ ولتاژ ): تثبیت ولتاژ خروجی با سیستم میکروپروسسوری،مجهز به مدار تاخیر و هشدار اضافه بار ، نمایشگر میزان ولتاژ ورودی و خروجی با نشان دهنده ی مراحل کارکرد …

  • استابلایزر ( تثبیت کننده ولتاژ ): سیستم واریابلی - مجهز به سرو موتور با زمان تصحیح ولتاژ کم تر از ۰/۵ ثانیه و دقت %۱ ، نمایشگر LCD جهت نمایش و ولتاژ ورودی و خروجی ، چریان و بار مصرفی ، خطای سیستم ترانس اتوماتیک ( محافظ ولتاژ ): تثبیت ولتاژ خروجی با سیستم میکروپروسسوری،مجهز به مدار تاخیر و هشدار اضافه بار ، نمایشگر میزان ولتاژ ورودی و خروجی با نشان دهنده ی مراحل کارکرد …