ویدئوهای برچسب: «HVC»


  • Touch Panel: قابلیت اتصال به PLC ، Data Log ، با پورت های Ethernet / Mod Bus / USB ، نمایش BMP / GIF / JPG / PNG لوازم زیر ساخت برق: مانیتور شبکه ، ابزار تشخیص و عیب زدایی ، DATA LOGGER ، PROMANAGE ، PROSCAN