ویدئوهای برچسب: «حبیبه»


  • شهریور؛انار؛پائیز... نوشتۀ: لاادری صداخوانی:حبیبه قدیمی آواز: لیلا و پیام تنظیم: آرتا رحیمی   شهریور عاشق انار بود امّا هیچ وقت حرف دلش را به انار نزد آخر انار شاهزاده باغ بود تاج انار کجا و شهریور کجا؟! انار امّا فهمیده بود، می خواست بگوید او هم عاشق شهریور است امّا هر وقت تا می رسید فرصت شهریور تمام می شد نه شهریور به انار می رسید و نه انار می توانست شهریور را ببیند دانه های دلش خون شد و ترک برداشت سالهاست انار سرخ است... سرخ ا…