ویدئوهای برچسب: «ابرخودروهای»


  • تماشا کنید: گردهمایی خودرو‌های خاص و به ویژه سوپراسپرت‌ها، از جذاب‌ترین رویداد‌های دنیای خودرو است. حال شرکت پاگانی نیز با دعوت از برخی مشتریان خود اقدام به برگزاری گردهمایی بزرگی از خودرو‌های زوندا  و هوایرا در ایتالیا کرده است.