ویدئوهای برچسب: «میبلعند»


  • بتونه مغناطیسی..این ذرات به موادی حاوی آهنربای نئودیمیم آهن بور متصل شده و آنها را می‌بلعند