ویدئوهای برچسب: «استات»

  • توسط: ماها

    دستتون رو بکنبن تو سدیم استات هیدرات مایع اینطوری میشه

  • بلور سازی سدیم استات