ویدئوهای برچسب: «تمديد»


  • كنسرت «ناگفته» ناظرى هابراي بار ششم تمديد شد كنسرت «ناگفته» شهرام و حافظ ناظرى كه تا به امروز ركود ٢٤٠٠٠ نفري را به نام خودش ثبت كرده است، براى دو شب ديگر يعني ١٤ و ١٥ شهريور ماه در محوطه باز برج ميلاد تمديد شد اين در حالي ست كه آلبوم ناگفته براى چندمين بار و بعد از دو سال جز پرفروش هاي بيب تونز قرار گرفته است …