ویدئوهای برچسب: «خونبار»


  •  یک پسر هفت ساله به نام بریزون آلدریج در محله ای از تگزاس توسط سگ یکی از دوستانش مورد حمله قرار گرفت و پس از جراحاتی که به وی وارد شد توسط همسایگان نجات پیدا کرد.طبق گفته پلیس تاکنون هیچ شکایتی راجع به این سگ ثبت نشده است و این اولین باری که چنین حمله ای از او سر می زند، به هر حال خانواده ای که از این سگ نگهداری می کردند آن را برای یک قرنطینه ده روزه جهت کنترل به مرکز نگهداری حیوانات انتقال دادند. …