ویدئوهای برچسب: «HALCK»

  • توسط: حباب

    * کشتی کج راک و  هالیوود هالک هوگان  *   * THE ROCK VS HALCK HOGAN  * مبارزه و مسابقه  کشتی کج  بسیار زیبا و مهیج کشتی کج بین راک THE ROCK و هالیوود هالک هوگان  (HULCK HOGAN) که هردو از بازیگران هالیوود هم هستند . و به فنون مبارزه کشتی کج کاملا آشنا هستند  و کشتی کج رو عالی بلدند.  * امیدواریم از این مسابقه کشتی کج بهره کافی رو ببرید . * [آرشیو کشتی کج] * [کشتی کج بیگ شو و رندی اورتون] * [آندرتیکر و براک لزنر] * [گلدبرگ و براک…