ویدئوهای برچسب: «سیاهنما»


  • ویدئوی انتقادات هومن سیدی از فیلم‌سازان سیاه‌نما هومن سیدی می‌گوید: کریه و زشت نشان دادن جامعه برای کسب جایزه نوعی خودفروشی ست و فیلمساز سیاه نما نیستم و علاقه ای به بازی در این فیلم ها ندارم!