ویدئوهای برچسب: «شرکتAutonics»


  • انواع میتر تابلویی: آمپر متر، ولت متر، وات متر ، وارمتر ، گالوانومتر، فرکانس متر، کسینوس فی متر، مولتی فانکشن ، سنکرون چک و... ملزومات پنل میتر : ترنسدیوسر، ایزولاتور ، ترانس جریان AC ، شنت جریان DC