ویدئوهای برچسب: «TCN»


  • انواع ترموسوئیچ حرارتی و سیم نسوز : مدل های : پیچ خور ، کف خواب ، سیم دار تیپ های : تک کنتاکت ، دو کنتاکت ، ریستی. ابزار اندازه گیری پرتابل : مولتی متر ، LCR متر ، کلمپ متر ، میگر ، ترمومتر ، RST سنج ، دور سنج ، نور سنج ، متر لیزری و ...