ویدئوهای برچسب: «رزوه»


  • تولید کننده رزوه جک سقفی (پیچ و مهره جک ) در قم (گروه صنعتی مدرن سازان) https://modernsazan.com/product/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%AC%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%DA%86-%D8%AC%DA%A9/

  • دستگاه رزوه زنی پیچ
  • ویدیوی مرتبط