ویدئوهای برچسب: «پارالمپیکفیلم»

  • توسط: استقلال

    "ابراهیم حمدتو"، ورزشکار مصری که از داشتن دو دست محروم است، حیرت همگان را در مسابقات پاراالمپیک ریو دو ژانیرو برانگیخته است. این شخص که می توان او را اسطوره پینگ پنگ جهان نامید دستانش را در10 سالگی از ناحیه بازو از دست داده است. پایگاه "فرانس 24" دربارۀ حمدتو نوشت قطع دستان هرگز مانعی در مسیر پینگ پنگ بازی کردن او ایجاد نکرد و به جای دست از دندان برای این بازی استفاده می کند. او که اکنون 43 ساله است راکت را به دندان گرفته و با…