ویدئوهای برچسب: «Eraser»


  • همانطور که میدانید پس از مدتی کار با دستگاه های اندرویدی به دلیل جمع شدن تاریخچه ها و کش برنامه ها و بخش های متعدد با کاهش پردازش و سرعت مواجه می شویم .ولی ما امروز قصد معرفی یکی از بهترین برنامه های تمیز کننده اندروید با نام HISTORY ERASER  را داریم که با استفاده از آن می توانید به آسانی و تنها با یک لمس تمامی تاریخچه های دستگاه خود ... …