ویدئوهای برچسب: «ویدیوموفقیتچگونه»

  • توسط: آپلود نت

      ویدیو موفقیت - محدودیت ها را کنار بگذارید   یکی دیگر از ویدیوهای موفقیت-با کنار گذاشتن محدودیت به موفقیت در زندگیتان دست پیدا کنید رویای قلبی شما ممکن است از محیطی که شما را احاطه کرده است بزرگ تر باشد گاهی اوقات باید از ان محیط خارج شوید تا رویای قلبی خود را محقق کنید این کار مانند این است که بخواهید درخت بلوط را در یک گلدان کوچک بکارید زمانی که ریشه بداوند رشد ان محدود می شود فضای زیادی برای تبدیل شدن به یک درخت بلوط بزرگ نیاز دارد و هم…
  • توسط: آپلود نت

    ویدیو موفقیت - چگونه شرایط را تغییر دهیم   یکی دیگر از ویدیوهای موفقیت-چگونه شرایط خودتان را تغییر دهید و در زندگی موفق شوید   همگی ما افرادی خود ساخته هستیم اما تنها افراد موفق این حقیقت را می پذیرند درست است؟ زندگی امروز شما نتیجه کارهایی است که در گذشته انجام داده اید و یا نتیجه کارهایی است که انجام نداده اید و حتی اگر اتفاقی برای شما افتاده باشد شما هنوز در مقابل عکس العمل خود در ان شرایط مسول هستید هر قسمت زندگی شما بازتابی از شما است…