ویدئوهای برچسب: «موفقیتاین»

  • توسط: آپلود نت

    ویدیو موفقیت - لطفا به من بگویید که نمی توانم ویدیو دیگر موفقیت-این قسمت لطفا به من بگویید که نمی توانم متن ویدیو را در زیر مطالعه فرمائید: از شما خواهش دارم لطفا خطاب به من بگویید نمی توانی ان را انجام دهی جدی هستم شنیدنش را دوست دارم شنیدن این جمله من را شدیدا برانگیخته می کند شنیدن این جمله بهترین عامل انگیزه بخش برای من است یشتر موفق های من حاصل از شنیدن جمله تو نمی توانی ان را انجام دهی از زبان دیگران است در شرایط سخت و طاقت فرسا صدای ان ه…