ویدئوهای برچسب: «ویدیوموفقیتبا»

  • توسط: آپلود نت

    ویدیو موفقیت-با کار های کوچک اغاز کنید   در مورد کارهای کوچک بیشتر بدانید: یکی از بزرگ ترین اشتباهاتی که مردم مرتکب می شوند این است که تصمیم می گیرند به صورت ناگهانی تغییراتی بزرگ ایجاد کنند چنین اقدامی تنها به شکستی بزرگ منجر خواهد شد ایا ریچارد در کتاب اثر مرکب را به خاطر دارید؟ برای او نیز دقیقا چنین اتفاقی افتاد لطفا برداشت بدی از حرف من پیدا نکنید خواسته من این است که شما اهدافی بزرگ و ارزشمند برای خود مشخص کنید سپس مسیر رسیدن به ان ها …