ویدئوهای برچسب: «بدسرشت»

  • توسط: گلچین

    ابتدای کار را می خواهیم با یک بینی مصنوعی شروع کنیم که در ویدیوهای بعدی این اموزش را در همین کانال خواهم گذاشت سپس بینی مصنوعی را روی صورت می گذاریم و آن را با رنگ روغنی می پوشانیم . از آن جایی که نمی توانیم لاتکس را با رنگ معمولی بپوشانیم باید با چیزی مانند رنگ روغن آن را بپوشانیم . پس از آن از یک پاکت معمولی استفاده می کنیم و با رنگ قهوه ای شروع می کنیم برای شروع زیر چشم خود را با رنگ قهوه ای خیلی تیره می کنیم . و می توانیم از آن برای تاکید بی…