ویدئوهای برچسب: «موفقیتدشمن»

  • توسط: آپلود نت

    ویدیو موفقیت-این قسمت دشمن درونی خود را بشناسید   چگونه شتاخت دشمن درونی؟ امروز می خواهم در مورد قاتل شماره یک موفقیت شما صحبت کنم این دشمن تنها عاملی است که مانع رسیدن شما به موفقیت های بزرگ های بزرگ تر می شود و ان خود کم بینی است این گونه باورها دیدگاهی منفی نسبت به هویت شما برای شما ایجاد می کنند و شما نیز تصمیمات خود را بر مبنای ان ها گرفته و در نهایت مانع استفاده از حداکثر توانایی شما خواهند شد اعتقادات خود کم بینی باورهایی در درون شما …