ویدئوهای برچسب: «هنرمندان جدید»

  • توسط: بوک شاپ

    هرگاه سخن از هنر به میان می آید ، یکی از اولین تصاویری که به ذهن ما میرسد ، هنر نقاشی است . این هنر از دیرباز به افراد با ذوق و قریحه تعلق داشته و اکنون نیز اینگونه است . امروزه ابعاد جدیدی ایز این هنر نیز دنبال می شود و یکی از آنها هنر نقاشی سه بُعدی روی کاغذ ، دیوار و ... است . در این هنر ، هنرمند تلاش می کند روی کاغذی دوبُعدی ، تصویری را به نمایش درآورد که که از نمای بیرون به صورت سه بُعدی و برجسته به نظر برسد . این هنر علاوه بر نیاز به هنر نق…