ویدئوهای برچسب: «جرا»

  • توسط: گلچین

    گونه های انگشت شماری از موجودات زمین هستند که یک ویژگی شگفت انگیز مشترک دارند به نام چرخه قاعدگی که ما هم یکی از آن گونه های اندک هستیم مانند میمون ها شامپانزه ها خفاش ها و حشرات جهنده و انسان ها تنها پستانداران زمین هستند که دچار قاعدگی می شوند. این اتفاق بیشتر از حیوانات دیگر برای ما می افتد و حتی با اینکه باعث از بین رفتن مواد مغزی و ناراحتی های جسمی می شود . حال به این می پردازیم که علت این فرایند غیر معمول جسمی چیست ؟! جواب قاعدگی با باردار…