ویدئوهای برچسب: «موفقیتامور»

  • توسط: آپلود نت

    ویدیو موفقیت-این قسمت امور مهم   امور مهم چه چیزهای هستند؟ هیچوقت اجازه ندهید اموری که اهمیت بسیار کمی دارند مانع رسیدگی شما به امور بسیار مهم شوند ان موضوع برای اغلب مردم پیش می اید در طول چند دقیقه ویدیو امروز از شما می خواهم که سه مورد از مهم ترین اوامر را در زندگی خود یادداشت کنید فقط سه مورد می دانم که موارد بسیار زیادی وجود دارد که برای شما مهم هستند اما از شما می خواهم تنها سه مورد از مهم ترین ان ها را انتخاب کنید بگذرید مثالی بزنم ا…