ویدئوهای برچسب: «لقی»

  • توسط: گلچین

    به طور کلی بیماری های لثه از یک نوع التهاب حاشیه دندانی شروع می شود و در اغلب جوامع 60 تا 80 درصد افراد دارای التهاب لایه حاشیه دندان یا مارجین لثه هستند که این التهاب خود شروع کننده یک بیماری لثه پیشرفته می تواند باشد . البته علت اصلی آن معمولا میکروب های مسئولی هستند که این میکروب ها در محیط دهان وجود دارند و یا این ها هوازی هستند یا بی هوازی که هوازی ها معمولا در قسمت های عمیق بیماری خیلی فعال هستنند . [دندان] بیماری های لثه از لثه و لبه لثه…
  • ویدیوی مرتبط