ویدئوهای برچسب: «شرودینگر»

  • توسط: گلچین

    حتما شما هم مطالب خیلی مختلفی را راع به این آزمایش گریه مشهور شنیده اید . در این ازمایش یک گربه را داخل یک پناهگاه قرار می دهند که  که داخل آن مقداری باروت می ریزند که امکان منفجر شدن و یا منفجر نشدن آن به صورتحدود 50 50 می باشد  یعنی میزان 50 درصد امکان در انفجار وجود دارد انیشتین ترجیح می داد که از ایده باروت استفاده کنند . در حالی که شرویدینگر گاز سمی را ترجیح داد و در هر دو صورت ما نمی توانیم زنده ماندن و یا زنده نماندن گربه  را تا زمانی که …