ویدئوهای برچسب: «Transaction»

  • توسط: دلیام

    آموزش دسترسی به دیتابیس به صورت شی گرا در PHP پی اچ پی   معامله Transaction در MySQLi دیتابیس
  • توسط: دلیام

    آموزش دسترسی به دیتابیس به صورت شی گرا در PHP پی اچ پی  متود closeCursor برای Transaction در PDO پی دی اُ
  • توسط: دلیام

    آموزش دسترسی به دیتابیس به صورت شی گرا در PHP پی اچ پی   معامله و Transaction در PDO پی دی اُ