ویدئوهای برچسب: «غرامت»

  • توسط: کوئن

    اگر توتال قراردادش را فسخ کند، باید غرامت بدهد  
  • توسط: کوئن

    اگر توتال قراردادش را فسخ کند، باید غرامت بدهد  
  • توسط: دلیام

    کاملترین آموزش زبان پایتون Python غرامت در Python پایتون