ویدئوهای برچسب: «اینتگرا»

  • توسط: ایران من

    این پوست مصنوعی اینتگرا ابداعی که درمان قربانی های سوختگی را دگرگون کرد علت این اختراع جایگزینی باندهایی بود که نمی توانستند سطوح بزرگ و مجروح ناشی از سوختگی را بپوشانند