ویدئوهای برچسب: «مارسی»

 • توسط: نيمولي

  دیمیتری پایت بازیکن تیم مارسی و تیم ملی فرانسه

 • گل های برتر پاری سن ژرمن به مارسی
 • توسط: ورزشی ها

  مارسی 1-0 گنگام  
 • توسط: ورزشی ها

  بوردو 1-1 مارسی  
 • توسط: ورزشی ها

  مارسی 1-0 گنگام  
 • توسط: ورزشی ها

  بوردو 1-1 مارسی  
 • توسط: ورزشی ها

  خلاصه بازی مارسی 2 - پاریس‌سن‌ژرمن 2  
 • توسط: ورزشی ها

  گلهای بازی موناکو 6-1 مارسی  
 • توسط: ورزشی ها

  گلهای بازی: استراسبورگ 3-3 مارسی گلهای بازی: استراسبورگ 3-3 مارسی گلهای بازی: استراسبورگ 3-3 مارسی گلهای بازی: استراسبورگ 3-3 مارسی  
 • توسط: ورزشی ها

  خلاصه بازی: مارسی 2-2 پاری سن ژرمن  
 • توسط: ورزشی ها

  مارسی 2-2 پاریس سن ژرمن  
 • توسط: ورزشی ها

  گلهای بازی: استراسبورگ 3-3 مارسی  
 • توسط: ورزشی ها

  مارسی 2-2 پاریس سن ژرمن  
 • توسط: ورزشی ها

  گلهای بازی: استراسبورگ 3-3 مارسی