ویدئوهای برچسب: «رازهای بناها»


  • معبد Brihadeeswarar یکی از قدیمی ترین معبدهای هندوستان می باشد . این معبد در سالهای 1004 تا 1009 ساخته شده است ، یعنی چیزی در حدود 1000 سال پیش . در آن زمان ابزار ساخت و ساز بسیار محدود بوده و به طبع مراحل کار بسیار دشوارتر . اما چیزی که شما در این ویدیو خواهید دید ، نشان خواهد داد که با وجود کمبود ابزار مناسب در آن زمان ، ساختمان های ساخته شده توانایی استقامت کامل در این 1000 سال را داشته اند و از جمله دلایل این استقامت رازهای درون این سازه ها ب…