ویدئوهای برچسب: «مذهبی»


 • خطبه زیبا از شیخ محمد صالح پردل

 • نماهنگ ای عشق آسمونی با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی http://shahidjodeiry.blogfa.com https://instagram.com/shahidjodeiry https://t.me/shahidjodeiri https://bit.ly/2l9v0T1 https://bit.ly/2WAE1CB      

 • نماهنگ دردلریموز دواسی با اشعار و دکلمه : استاد غلامی سرای کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی http://shahidjodeiry.blogfa.com https://instagram.com/shahidjodeiry https://t.me/shahidjodeiri https://bit.ly/2l9v0T1 https://bit.ly/2WAE1CB    

 • نماهنگ ای جنان ایلوین خاک طوسی با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای کاری از : مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی http://shahidjodeiry.blogfa.com https://instagram.com/shahidjodeiry https://t.me/shahidjodeiri https://bit.ly/2l9v0T1 https://bit.ly/2WAE1CB

 • نماهنگ عزیز حیّ داور تقدیم به ساحت قدسی و گرامی پیامبراعظم (صلی الله علیه و آله) با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی  مرکز فرهنگي شهيد جديري کهنموئي http://shahidjodeiry.blogfa.com https://instagram.com/shahidjodeiry https://t.me/shahidjodeiri https://bit.ly/2l9v0T1 https://bit.ly/2WAE1CB     …

 • نماهنگ سلام شهید یولداشلاریموزا با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی  مرکز فرهنگي شهيد جديري کهنموئي http://shahidjodeiry.blogfa.com https://instagram.com/shahidjodeiry https://t.me/shahidjodeiri https://bit.ly/2l9v0T1 https://bit.ly/2WAE1CB    

 • نماهنگ بردوش علم سلام و ارادتی بر عاشقان سیدالشهدا پیاده نظام امام زمان عج خدا قوت با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی http://shahidjodeiry.blogfa.com https://instagram.com/shahidjodeiry https://t.me/shahidjodeiri https://bit.ly/2l9v0T1 https://bit.ly/2WAE1CB      

 • نماهنگ منم زینب حسین قارداش با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی http://shahidjodeiry.blogfa.com https://instagram.com/shahidjodeiry https://t.me/shahidjodeiri https://bit.ly/2l9v0T1 https://bit.ly/2WAE1CB        

 • نماهنگ مزارون اوسده گلیب زینبون با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی ویژه پیاده روی اربعین  مرکز فرهنگي شهيد جديري کهنموئي ttp://shahidjodeiry.blogfa.com https://instagram.com/shahidjodeiry https://t.me/shahidjodeiri https://bit.ly/2l9v0T1 https://bit.ly/2WAE1CB

 • نماهنگ حسرتیزده یانیرام با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی  مرکز فرهنگي شهيد جديري کهنموئي http://shahidjodeiry.blogfa.com https://instagram.com/shahidjodeiry https://t.me/shahidjodeiri https://bit.ly/2l9v0T1 https://bit.ly/2WAE1CB      

 • نماهنگ جاده های عشق با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی ویژه پیاده روی اربعین مرکز فرهنگي شهيد جديري کهنموئي http://shahidjodeiry.blogfa.com https://instagram.com/shahidjodeiry https://t.me/shahidjodeiri https://bit.ly/2l9v0T1 https://bit.ly/2WAE1CB  

 • نماهنگ بیزی سسلیر حسینون کربلاسی با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی ویژه پیاده روی اربعین  مرکز فرهنگي شهيد جديري کهنموئي http://shahidjodeiry.blogfa.com https://instagram.com/shahidjodeiry https://t.me/shahidjodeiri https://bit.ly/2l9v0T1 https://bit.ly/2WAE1CB         # # …

 • نماهنگ بیا تا برویم با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی ویژه پیاده روی اربعین  مرکز فرهنگي شهيد جديري کهنموئي http://shahidjodeiry.blogfa.com https://instagram.com/shahidjodeiry https://t.me/shahidjodeiri https://bit.ly/2l9v0T1 https://bit.ly/2WAE1CB         #

 • نماهنگ حب الحسین یجمعنا رجز حماسی دوزبانه شوری به پا کنیم انشا الله در اربعین آماده ایم تا دراین میعاد بدرخشیم به کوری چشم وهابیت و آل سعود! قابل استفاده در موکب ها و مداحی ها!  مرکز فرهنگي شهيد جديري کهنموئي http://shahidjodeiry.blogfa.com     https://instagram.com/shahidjodeiry https://t.me/shahidjodeiri https://bit.ly/2l9v0T1 https://bit.ly/2WAE1CB # …

 • نماهنگ شکوه شهدا بمناسبت هفته دفاع مقدس با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی http://shahidjodeiry.blogfa.com https://instagram.com/shahidjodeiry https://t.me/shahidjodeiri https://bit.ly/2l9v0T1 https://bit.ly/2WAE1CB