ویدئوهای برچسب: «جن و روح»

  • توسط: sanazi

    امروز به سراغ سوژه کمی تا قسمتی ترسناک و مخوف و بهتره بگیم مرموز رفته اند که سالها پیش خارجیان این گیر کردند و بیخیال ریگ جن شدند که این منطقه در جنوب سمنان است و تا اسمش را می گویید اطرافیان آنجا می ترسند و اسم این منطقه را ریگ جن می نامند چون می گویند هر سال جان چند نفر را می گیرد افراد در این ویدیو رفتند به این منطقه ومصاحبه  می کنند که جنوب شیر آباد و نزدیک سمنان هست که در آن منتطقه افراد را می بینند که واقعا از این منطقه می ترسند و از وجود …