ویدئوهای برچسب: «دوربین مخفی فرودگاه»

  • توسط: دیدنی ها

    در این دوربین مخفی خنده دار وجالب با افرادی که در سالن انتضارات فرودگاه  هستند شوخی می کنند ابتدا مراحل آماده سازی را خواهید دید که درآن سوژه مورد نظر انتخاب می شود سپس عکسی از سوژه مورد نظر گرفته می شود و در تیتر اول روزنامه چاپ می شود با عنوان تحت تعقیب سپس یک فرد روبروی سوژه مورد نظر نشسته و روزنامه را روبروی آن باز می کند در همین لحظه بلندگوی فرودگاه نام فرد مورد نظر راگفته و اعلام می کند که او تحت تعقیب است در اخر نیز از شبکه خبری تصویر ومشح…
  • توسط: ebi2019

    دوربین مخفی برنامه ای جالب است که در آن موضوعی در نظر گرفته می شود و به طور مخفیانه عکس العمل دیگران را مشاهده می کنند و این بار دوربین مخفی فرودگاه را مشاهده می کنید و در این فرودگاه خانمی نشسته و منتظر پرواز خود است و به طور مخفیانه از دختر عکس گرفته و در روزنامه ثبت می کنند که عکس العمل او را ببینید و  حتی برنامه رادیو تلویزیونی پخش می کنند و دختر را در آن نمایش می دهند و دختر در تعجب است و این کار را  با تعداد زیادی انجام می دهند و عکس العمل …