ویدئوهای برچسب: «موجودات»

 • توسط: اوکی ها

  موجودات عجیب  غریب زمان معاصر
 • توسط: خندوانه

  موجودات ماوراطبیعت
 • توسط: هفت رنگ

  ربودن انسانها توسط موجودات فضایی

 • موجودات فضایی عجیب در آسمان.واقعی.!

 • مرگبارترین و عجیب ترین موجودات زمین

 • زیست فرازمینی شکل های زیست در جاهای غیر از کرهٔ زمین است. موجود فرازمینی یا موجود فضایی یا بیگانه در بحث زیست فرازمینی، به هر موجود زنده با منشأ غیرزمینی گفته می شود. زیست فرازمینی با هوش فرازمینی یا تمدن فرازمینی تفاوت دارد و منظور فقط موجود زنده است، چه گیاه و چه جانور. باور موجودات فضایی و فرازمینی بسیار سخت است اما این موجودات در روی زمین هم شواهدی هست که نشان دهد وجود داشته اند.  …

 • مشاهده بشقاب پرنده بزرگ موجودات فضایی در آسمان!

 • برای دانلود همایش های بیشتر به آدرس کانال زیر مراجعه کنید HTTPS://TELEGRAM.ME/GOLDENFACT