ویدئوهای برچسب: «کارتون طنز»

  • توسط: گلچین

    در این ویدیو یک نمایش کوتاه کارتونی و یا در واقع انیمیشن  در باره کمک را میبینیم که فردی دارد از ساختمان می افتد و در خواست کمک می کند و فردی دیگر که این صحنه را میبیند دوربین خود را در می اورد و به جای کمک فقط فیلم می گیرد و عقب عقب می رود که فیلم بهتری داشته باشد و فردی که دارد می افتد این صحنه را میبیند و تلاش خود را بیشتر می کند و میتواند خودش را نجات دهد که ناگهان فردی که فیلم می گرفت بر اثر عقب رفتن می افتد و در خواست کمک می کند که دیگران ن…

  • این ویدیو یک ویدیوی طنز و خنده دار است از یکی از کارهای ایرانی که درباره ایران می باشد که چه کنیم ایرانی بهتر داشته باشیم که پسری در مدرسه انشای خود را میخواند که بر همگان واضح و مبرهم هست که شهر ما خیلی خوب و البته مردمش بسیار خوب و مهربان هستند که البته ایرادهایی نیز وجود دارد مانند تصادف و فحش دادن و دعواهای خیابانی و گداهای سطح شهر و کثیف کردن و اشغال ریختن در خیابان ها و حتی با زور و بدبختی سوار وسایل نقلیه ای مثل مترو ها و اتوبوس ها شدن و ی…
  • توسط: darya

    کارتون زیبای مستر بین در یک کارگاه دو نفر در حال ساخت عروسک هستند و فردا برای فروش به بازار می آورند و مستر بین از راه می رسد و قصد بردن یکی از عروسک ها را دارد و عروسک ها را به ماشین خود بسته و حرکت می کند و صاحبان عروسک ها با ماشین مستر بین را تعقیب می کنند و مستر بین صاحبان عروسک ها را به درون رودخانه انداخته و  صاحبان عروسک ها ناراحت اند و برای بردن عروسک ها به سمت مستر بین می روند و مستر بین صاحبان عروسک ها را به درختی می بندد و عروسک ها را …