ویدئوهای برچسب: «آموزش فلوت»

  • توسط: علی

    در این ویدیو مقدمه ای بر ساز فلوت، مکانیزم و تاریخچه آن را بیان می کنیم. موسیقی چیست؟ موسیقی نوعی هنر است. هنر وسیله ای است که هنرمند به کمک آن عواطف و احساساتش را به دیگران منتقل می کند. هر هنری ابزار و وسیله ای برای بیان عواطف دارد، برای مثال در هنر نقاشی خط ها و رنگ ها وسیله بیان احساسات هستند و در موسیقی بیان احساسات به وسیله صدا انجام می گیرد. پس موسیقی هنر بیان احساسات و عواطف به وسیله صداست. ساز فلوت در دسته سازهای چوبی بادی قرار می گیردف …