ویدئوهای برچسب: «دختر خیابانی»


  • در این ویدئو صحبتهای یک دختر خیابانی درباره زندگی خودش از کودکی تا حالا و اینکه چرا و چگونه به این راه کشیده شد را خواهیم دید و شنید.
  • توسط: بامزه

    پدرم کارگر یک شرکت خصوصی بود که به دلیل ترفیع کارگر اخراج شد و بدبختی ما از همینجا شروع شد و دیر آمدن پدرم به خانه و یا نیامدن او به خانه باعث شد که ما به وی مشکوک بشیم و فهمیدیم که او اعتیاد پیدا کرده و اعتیاد پدرم از بیرون به داخل خانه کشیده شد نا امن بودن خانه باعث شد که به بیرون رو بیارم و انجا با چند نفر که خیلی شاد و صمیمی و خوش گذرانی بودند اشنا شدم و وقتی کسی خانه نبود وسایلم را جمع کردم و رفتم و دخترا من را به جایی بردند که همه دختر پسر…