ویدئوهای برچسب: «بی حجاب»

  • توسط: مسخ

    این زن ایرانی است یا غیر ایرانی نمیدانم ..ولی هرکی هست خوب میخونه ...نه؟

  • فیلمی  برای جنبشی که خاطر پایان دادن به مزاحم های خیابانی در آمریکا فعالیت می کند ساخته شد .به این منظور خانمی به مدت 10 ساعتی در خیابان های نیویورک راه رفت که بیش از 100 بار هدف متلک و آزارهای کلامی پسران واقع شد. در این اقدام از خانمی خواستند که به مدت 5 ساعت بی حجاب و 5 ساعت با حجاب در خیابان منهتن نیویورک قدم بزنند تا تاصیر حجاب بر متلک را ببینند و ضبط کنند .در بی حجابی بیش از 50 متلک انداختند در حالی که در با حجابی یک متلک هم بر او وارد نشد…
  • توسط: گلچین

    مدام دوستان دانشجو می گویند که طرح عفاف و حجاب را میخواهیم اجرا کنیم که خانومی که بد حجابی می کند الان 24 سالش این و الان 10 سال هست که نتوانسته کاری کند و با رقیب های جدید امکان داشتن همسر ندارد و هم به نیازهای هورمونی جواب می دهد و هم به هم به خودش و همه فروش فیلم های زیاد به دلیل وجود دختران هست و وقتی فوتبالیست ها را می اورند همش دخترها زنگ می زنند و هنرپیشه ای که 1 میلیار برایش می نویسند و می دهند که هنرپیشه نیست هیچ چیزی هم بلد نیست و فقط ب…