ویدئوهای برچسب: «غذا با مرع»

  • توسط: sanazi

    شنیسل مرغ یکی از غذاهای فست فودی امروزه همه رستوران هاست که زود اماده می شود و خیلی هم خوشمزه هست که روشی که برای شنیسل مرغ استفاده می کنیم دقیقا همین برای گوشت هم استفاده می شود و اولین کار باید مرغ را بکوبیم و سه برش طولی روی مرغ بزنیم و باید به قدری نازک شود که ضخیم ترین قسمتش به نازک ترین قسمتش باشد باید داخل مرغ را بکوبیم که اگر از پشت بکوبیم مرغ می ترکد و له می شود و حتما در داخل کیسه بکوبیم و سپس از کیسه در می اوریم و ضخامت همه جا باید یک…