ویدئوهای برچسب: «ساختن»


  • آموزش ساخت عره برقی

  • آموزشی+آموزش ساخت هلیکوپتر.
  • ویدیوی مرتبط

  • انرژی رایگان با آهنربا و فن سی پی یو و مودل بوست !

  • آموزش ساختن تیرکمان با استفاده از مداد جالبه

  • مراحل ساختن هواپیما

  • ساختن زنگ که بالای دستگیره در قرار میگیرد و به ما خبر میدهد وقتی در باز و بسته شود صدا درمی آید