ویدئوهای برچسب: «Burns»

  • توسط: ورزشی ها

    ورزش وزنه برداری : Colin Burns 169kg Snatch American Record Almaty 2014 World ...  
  • توسط: کوئن

    اسلوموشن دیدنی : Slow Mo Guys, MatPat, AsapSCIENCE & Burnie Burns Answer the ... [xmHV6G5IPWbGPTMTvI8UUeSFOStGs5B4fpOgMSyR] اسلوموشن (به انگلیسی: SLOW MOTION یا SLOWMO)، حرکت آهسته یا کُندنمایی به افکتی گفته می‌شود که در فیلمسازی زمان کندتر می‌شود و حرکت‌ها آهسته‌تر می‌گردند. این روش نمایش را آگوست موسکر اهل اتریش اختراع کرد. در این روش فیلمبرداری فیلم با سرعت معمولی فیلمبرداری می‌گردد و در زمان نمایش یرعت پخس آن را کاهش می دهند. بعضی از د…