ویدئوهای برچسب: «بینی دماغ»


  • تو این برنامه می خواهیم راجب خون دماغ صحبت کنیم که دلایل مختلف دارد که اول به دلیل دست کاری بینی است و یا فشار خون بالا که توصیه ما به شما این است که در فصل های گرم سال کودکان را در ماشین با شیشه های بسته قرار ندهید و اگر قرار می دهید شیشه ها را باز کنید که هوا گرم نباشد که باعث خونریزی شود مخصوصا در تابستان ها که بر اثر حرارت خورشید و گرم شدن زیاد سر خون دماغ می شوید که برای درمان خون دماغ باید از فرد بخواهیم که با دهان نفس بکشد و بینی خود را ب…
  • ویدیوی مرتبط