ویدئوهای برچسب: «دیزایت»


  • در این ویدیو قصد اموزش جوجه تخم مرغی را داریم که می خواهد برای کنار ظرف الویه با تخم مرغ جوجه درست کند که ازین تزئین برای غذاهای دیگر نیز می توان استفاده کرد که ابتدا جایی که تخم صاف وای میستتد را روی زمین می گذاریم و یک خطی در مرکز و بالای تخم مرغ استفاده می کنیم برای تاج جوجه ها که از هویج برای تاج درست کردن این تخم مرغ استفاده می کنیم که دایره باید کوچک باشد و به سر جوجه و اندازه تخم مرغ بیاید که این هویج را به 3 قسمت می کنیم و به هفت هشتی آن…
  • ویدیوی مرتبط