ویدئوهای برچسب: «کارتون خنده دار»

  • توسط: پرشیا

    بازی خونه سازی رو که یادتونه؟!!!
  • توسط: علی

  • توسط: darya

    کارتون زیبای مستر بین در یک کارگاه دو نفر در حال ساخت عروسک هستند و فردا برای فروش به بازار می آورند و مستر بین از راه می رسد و قصد بردن یکی از عروسک ها را دارد و عروسک ها را به ماشین خود بسته و حرکت می کند و صاحبان عروسک ها با ماشین مستر بین را تعقیب می کنند و مستر بین صاحبان عروسک ها را به درون رودخانه انداخته و  صاحبان عروسک ها ناراحت اند و برای بردن عروسک ها به سمت مستر بین می روند و مستر بین صاحبان عروسک ها را به درختی می بندد و عروسک ها را …
  • توسط: darya

    کارتون زیبای آفتاب پرست در جنگلی تعدادی آفتاب پرست زندگی می کنند و یک حشره را می خورد و حشره کمیاب بوده و برای اینکه نسل حشره منقرض نشود آن را از دهان خارج می کند و  آفتاب پرست رفته تلویزیون نگاه می کند و فیلم ترسناک می بیند و پشت مبل قایم می شود و شاید از خود بپرسید چگونه یاد گرفته اند آفتاب پرست ها چطور تغییر رنگ دهند و آنها سر صف در کودکی و مدرسه آموزش داده می شود و در سربازی هم کاربرد دارد و در هنگام جنگ رنگ خود را تغییر داده تا دیده نشوند و …